Bộ cờ thế sống chết sơ cấp 1 – 50 bài

Dưới đây là bộ cờ thế sống chết, phần giết quân, gồm 50 bài, nằm trong mục sơ cấp tại kho cờ thế của BCV. Một số câu trả lời sẽ được thêm phần bình luận để giúp các bạn hiểu hơn về tại sao đúng và tại sao sai.

Một đám quân là sống hay chết thì ảnh hướng rất nhiều, hoặc gần như yếu tố quyết định đến kết quả của một trận cờ vây. Việc hiểu biết về sống chết và các kỹ thuật, nước đi chính xác để thực hiện nó là bắt buộc phải biết đối với người chơi cờ vây ở bất kỳ mọi trình độ.

50 bài tập sống chết sơ cấp

50 bài tập này nằm ở trình độ sơ cấp, nghĩa là bên cạnh khái niệm về mắt và tạo sống bằng cách tạo hai mắt, ta còn phải biết vị trí cần chơi để dẫn đến những hình cờ cơ bản.

  Dùng phím qua trái và qua phải để di chuyển giữa các thế cờ.

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.