Học luật cờ vây

Tuy ta thường nghe nói cờ vây dễ học khó giỏi, nó lại rất thường xuyên gây bối rối cho người mới lần đầu tiếp xúc. Một ưu điểm của luật cờ vây là cách thức đi quân rất đơn giản và không có nhiều ràng buộc.

Cách chơi cờ vây

Bài đọc thêm