Các lớp cờ

It’s never too old to learn something old

Lớp nhập môn

Lớp cờ vây nhập môn dành cho các bạn hoàn toàn chưa biết gì về cờ vây, hoặc có đọc qua luật nhưng chưa hiểu được cách thức áp dụng nó vào một trận đấu.

Lớp nhập môn 23/07/18

Lớp sơ cấp

định thức cờ vây

Lớp cờ vây sơ cấp dành cho những bạn đã hoàn thành khóa Nhập môn, đồng thời đã tập luyện được 100 trận đấu 9×9 trở lên để đạt được trình độ khoảng 20k KGS.

Nội dung của lớp sơ cấp là hoàn thiện những kỹ năng khai cuộc, sống chết và thu quan, xác định một số lỗi sai không cần thiết nhằm đạt được trình độ 15k – 10k KGS.

Comming soon

Lớp Shodan

luật cờ vây

Shodan hay gọi theo tiếng Việt là nhất đẳng, 1 dan, là đẳng cấp đầu tiên của hệ thống dan nghiệp dư (cao nhất là 9 đẳng). Đây cũng là cột mốc quan trọng mà hầu hết các kỳ thủ đều hướng tới, sau khi vượt qua “cửa ải” học cờ mang tên kyu.

Lớp học hàng tuần dành cho các kỳ thủ từ trình độ 9k đến 1k với nhiều nội dung phối hợp nhằm tăng khả năng đọc cờ, ứng phó tình huống, triển khai chiến thuật.

Comming soon